Roiling Soil - Wouldn'T You Like To Be An Vullend Too?

Vullend, Wouldn'T You Like To Be An Vullend Too?

Roiling Soil

Prata

Nu var det för länge vi inte pratade med varandra och det var bara typ åå vet inte hur ska jag kalla det för... Vi bara villle retas med varandra och jag tycker att det var hon som började så jag skaffat en annan kompis som jag kan hänga med och hon tyckta att hon inte gjort något så till sllut blev det bara att vi inte umgicks och det var så omedvetet gjort allting och vi vill inte lämna det bara så där... Man måste ju kunne lösa pproblem eller prata om de så att vi vet vad vi ...

Getting older

I see more and more often that people around me get troubled by rheumatism. It's probably because I am getting a certain age where age starts to show. Well, there positive sides on this as well, of course. With experience you see things more in perspective, you don't panic so quickly anymore. And the interests you have change as well. I notice that when I talk to my husband's younger brother who is 22 and I see that he has a totally different life than we do. Of course our lives were also very different when we were 22, but ...